چگونگی بهبود نرخ تبدیل وبلاگ

چگونگی بهبود نرخ تبدیل وبلاگ

چگونگی بهبود نرخ تبدیل وبلاگ

Digital Marketing

 

 

در پایان روز، ما استفاده از بازاریابی محتوا به ساخت نتایج کسب و کار. این نتایج کسب و کار معمولا توسط نوعی از تبدیل نمایندگی - معمولا یک مشترک ایمیل، اما گاهی اوقات یک سرب یا یک مشتری است. در برآورد من، بازاریابان محتوا بیشتر از وقت خود را صرف ایجاد محتوا، و سپس آنها صرف وقت اضافی ترویج آن. بهینه سازی مطالب برای تبدیل: با این حال، ما اغلب قسمت سوم از این معادله نادیده می گیرند. هیچ کمبود فرصت برای انجام این کار وجود دارد، به ویژه به دلیل بازاریابان بیشتر ترک تا این پیشنهاد را همان محتوا و یا پنجره برای سال. این معمولا عمومی - چیزی ...

 

The Daily Egg

 

دیدگاه‌تان را بنویسید:

اشتراک گذاری