چگونگی استفاده از تصاویر برای افزایش نرخ تبدیل وب سایت

چگونگی استفاده از تصاویر برای افزایش نرخ تبدیل وب سایت

چگونگی استفاده از تصاویر برای افزایش نرخ تبدیل وب سایت

eCommerce

 

 

جمعیت انسانی است تا از 65٪ از زبان آموزان بصری ساخته شده است. این به این معنی که ما می توانیم 65 درصد از مصرف کنندگان با استفاده از تصاویر تاثیر گذار است. از زمان بسیار قدیم، تصاویری که توسط بازاریابان استفاده شده است برای گرفتن توجه مشتریان خود را، به این معنی که باید چیزی در مورد تصاویری که منجر به تبدیل وجود داشته باشد. افراد می توانند بیش از 2000 عکس با حداقل 90٪ دقت به یاد داشته باشید. این یکی دیگر از راه گفت که آنها با نام تجاری خود را اگر آنها را با تصاویر درست در نقطه تحریک فراخوان است. این به این دلیل مهم که چرا تیم طراحی وب سایت من صرف زمان زیادی چیدن است ...

 

The Daily Egg

 

دیدگاه‌تان را بنویسید:

اشتراک گذاری