استفاده از داده تصویری به عنوان اهرم برای بازاریابی آنلاین شما

استفاده از داده تصویری به عنوان اهرم برای بازاریابی آنلاین شما

استفاده از داده تصویری به عنوان اهرم برای بازاریابی آنلاین شما

Digital Marketing

 

 

تصور کنید این: به عنوان مدیر ارشد بازاریابی از شرکت شما، شما وظیفه به گزارش نتایج بازاریابی سالانه توسط مدیر عامل شرکت خود را - و شما باید سریع، مستقیم و کارآمد در ارتباط با کل به هر ذینفع نشسته در جلسه. چگونه آن را انجام دهید؟ این ممکن است یک وضعیت شما را با نا آشنا نیست. ممکن است وجود داشته باشد نمی سهامداران، شما ممکن است یک CMO نیست - اما شما اغلب خودتان را در یک موقعیت که در آن شما نیاز به انتقال موثر داستان پشت داده های بازاریابی آنلاین خود را پیدا کنید. و ما می دانیم که داده های بازاریابی آنلاین است ...

 

The Daily Egg

 

دیدگاه‌تان را بنویسید:

اشتراک گذاری