معیارهای که برای شخصی سازی وب سایت مهم هستند

معیارهای که برای شخصی سازی وب سایت مهم هستند Website Metrics   شما می دانید شما باید با شخصی از وب سایت خود را، اما باید از کجا شروع کنم؟ چه باید به شما تست؟ چه کسی باید هدف قرار دهید؟ این ها همه پرسش که بازاریابان به محض مواجه که آنها دسترسی به ابزار وب شخصی دارند. آنها ... بیشتر بخوانیدمعیارهای که برای شخصی سازی وب سایت مهم هستند

اشتراک گذاری